Hájíme Vaše zájmy na radnici:
místostarosta Jan Lacina,
zastupitelé Petr Karvánek, Petr Prokop, Oldřich Kužílek,
radní Zdeněk Hořánek, zastupitelé Iveta Borská a Libor Bezděk.
Náš program:
1. Čím je Praha 6 dnes
 • prestižní adresou s velkým množstvím zeleně, funkční veřejnou dopravou a kvalitní infrastrukturou
 • regionem vzdělanosti s pestrou a kvalitní nabídkou základních škol, tří elitních gymnázií, Kampusem Dejvice spojujícím ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK a UK a areálem FTVS UK ve Vokovicích
 • domovskou městskou částí Letiště Václava Havla, největšího letiště v republice
 • bezpečným místem s největší kumulací ambasád v celé zemi
 • armádním regionem, sídlem Generálního štábu Armády ČR a Ministerstva obrany ČR
zpět na témata
2. Aby Praha 6 byla
 • bezpečná, čistá a zelená
 • vzdělaná, zdravá a kulturní
 • otevřená, transparentní a přívětivá
zpět na témata
3. Doprava

Starostové a nezávislí v Praze jednoznačně podporují veřejnou dopravu, primárně tu kolejovou – metro, tramvaj a vlak, protože jsou rychlé, bezpečné, vysokokapacitní a nezatěžují město emisemi, a vedle toho jednotný parkovací systém pro celou Prahu. V Praze 6 to znamená podporu těchto projektů:

 • rychlá, elektrifikovaná, dvoukolejná železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, v tunelu pod Střešovicemi
 • tramvaj do Suchdola, na Strahov a do rozvojového území Nové Ruzyně
 • modré zóny v celé Praze 6
 • záchytná parkoviště pro Středočechy na hraně Středočeského kraje a při železnici Praha – Kladno – letiště
 • rozvoj bezpečné městské cyklistiky (cyklostezky, vyhrazené cyklopruhy, parkování kol atd.) a po dostavbě železnice na letiště a do Kladna vybudování páteřní cyklostezky do centra v uvolněné trase dnešní Buštěhradské dráhy
 • podzemní parkoviště před hotelem International (dříve náměstí Družby)
 • dokončení obchvatu Prahy na severozápadě, podpora nejschůdnější, tzn. nejrychleji proveditelné varianty
 • odlehčit Patočkově ulici řešením břevnovské radiály, nejlépe podpovrchově
 • projektovat alternativní propojení tunelu Blanka do Podbaby k odlehčení Jugoslávských partyzánů
 • zajistit bezpečnost chodců na přechodech omezením povolené rychlosti vozidel ve vybraných lokalitách (přechod Střešovická, tramvajová zastávka Baterie aj.)
zpět na témata
4. Majetek, bydlení a územní rozvoj

Žádné další rozprodávání majetku Prahy 6, v končícím období bylo jednoznačně dosaženo stropu ve výprodeji. Dalším klíčovým východiskem je udržet stávající stav 1500 obecních bytů pro sociální bydlení a preferované profese a dál už obecní byty neprodávat, stavět případně jen malé obecní projekty určené k bydlení, v rámci omezených možností podporovat družstevní výstavbu.

 • zamezit výstavbě na Evropské třídě podél Divoké Šárky
 • zástavbu pozemků podél třídy Milady Horákové (Lordship) udržet v platné výškové regulaci (několik samostatně stojících budov vilového typu)
 • u Centra Bořislavka (KKCG) podporujeme výstavbu čtyř moderních krystalů (včetně obchodů a služeb) architektů Aulíka a Fišera raději než nekvalitní kancelářské budovy, na kterou existuje platné stavební povolení a která se už začala stavět
 • zástavbu Nové Ruzyně (místo skladů a kasáren) regulovat do charakteru okolních čtvrtí se zelení, vilami, menšími bytovými domy s výškovým omezením
 • chystaný bytový dům na Vítězném náměstí (namísto „Ledního medvěda“), v němž bude přízemí v majetku Prahy 6, obsadit nejžádanějšími obchody
 • udržet území Strahova ve stávající sportovní funkci (stadióny Spartakiádní, Evžena Rošického, Přátelství, atletická nafukovací hala a další rozsáhlá sportoviště). Navázat ho na areál Ladronka, udržet na Strahově vysokoškolské koleje
 • u velkých rozvojových území (Nová Ruzyně až 10 tisíc lidí během nejbližších 15 let, Sedlec až 5 tisíc lidí) pohlídat vznik dostatečného sociálního zázemí, pozemků pro školky a školy, dopravní obsluhy atd.
 • u středně velkých bytových projektů (areál Na Dračkách ve Střešovicích, areál Papírny Bubeneč, areál staré teplárny ve Vokovicích, areál v Chittussiho ulici) pohlídat participaci developerů na stavbě škol, školek atd. odpovídající vystavěným kapacitám bydlení
 • všechny projekty podrobit systémové participaci veřejnosti, nejen v podobě nárazových projednání s veřejností, kdy se názory občanů nakonec často neuplatní
zpět na témata
5. Rozvojové projekty Prahy 6

V posledních čtyřech letech těmto projektům věnovala radnice značné množství času a energie bez viditelného výsledku. Následující čtyři roky je nezbytné klíčové projekty Prahy 6 dokončit a zprovoznit.

 • rekreační sportovně volnočasové centrum v areálu Džbán ve Vokovicích (dosud jde o soukromé pozemky, které je třeba s přispěním hlavního města Prahy vykoupit)
 • kombinované centrum pro léčebnu dlouhodobě nemocných, sociální péči a volný čas v zámečku ve Veleslavíně (aktuálně v majetku MPSV, vykoupit s přispěním hlavního města Prahy)
 • seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí financované z prostředků HLMP a Prahy 6 (urychlit realizaci)
 • moderní seniorský dům v trojdomí Šolínova v Dejvicích (financované z rozpočtu hlavního města Prahy)
 • dostavba krytého bazénu Na Petynce (bez surfové vlny)
 • pěší zóna pro Kampus Dejvice v Technické ulici v Dejvicích, dřevostavba – kavárna, příprava zázemí pro budoucí přesun farmářských trhů – elektřina, voda, toalety
 • kavárna, spolkové centrum a zázemí pro sportování ve Stromovce v bývalé budově nádraží Praha – Bubeneč podle občanů Prahy 6
 • rozpohybovat komplexní projekt pro Dejvickou třídu (podzemní garáže a pěší třída), zahájit participaci veřejnosti, vlastníků a investorů
zpět na témata
6. Otevřená radnice

Starostové a nezávislí v těchto čtyřech letech otevřeli radnici a stáli u zrodu systematické komunikace s veřejností. Zavedli jsme unikátní názorovou pluralitu v radničním měsíčníku Šestka. Podporovali jsme pravidelné setkávání se spolky a jejich pravidelnou stránku v měsíčníku Šestka. Rozběhli jsme participativní rozpočtování pod názvem Nápad pro Šestku, systematicky jsme začali vtahovat veřejnost do rozhodování o rozvoji Prahy 6. V trendu budeme pokračovat a debatu radnice s veřejností trvale kultivovat.

 • projekt Mám nápad pro Šestku jako úspěšný model participačního rozpočtování pokračuje druhým ročníkem pod názvem Nápad pro Šestku
 • participaci povýšíme na systematické vtahování veřejnosti do rozvoje městské části již od počátku projektů, ne nárazové kampaně s nevítanými výsledky (jako Strouhalák a Macharovo náměstí na Ořechovce)
 • stránka spolků v radničním měsíčníku Šestka, pravidelné setkávání starosty se spolky Prahy 6
 • zveřejňování stavebních záměrů v interaktivní mapě, včetně moderační funkce radnice mezi investorem a veřejností
 • hospodaření zveřejníme transparentně a srozumitelně, včetně přehledného rozklikávacího rozpočtu, zveřejňování všech smluv, faktur, platů a odměn radních a vysokých úředníků radnice včetně celoročních odměn
 • transparentní  SNEO, akciová společnost Prahy 6 pro správu nemovitostí
 • ve spolupráci s hl. městem podpoříme roli informačního a protikorupčního ombudsmana, který bude žadatelům pomáhat překonat obstrukční odepírání informací, zejména od obchodní společnosti SNEO, čímž předejde zbytečným odvolacím a soudním sporům a ostudě
zpět na témata
7. Kultura, sport a volný čas

Čtyři národní kulturní památky na území Prahy 6: Břevnovský klášter, obora Hvězda s letohrádkem a památníkem bitvy na Bílé hoře, Villa Müller a Stará čistírna odpadních vod. Divadelní trojúhelník Dejvické divadlo, Semafor a S+H – v nemovitostech Prahy 6 financované hlavním městem Prahou. Kulturní instituce podporované nízkým nájmem a transparentním a spravedlivým dotačním systémem: Villa Pellé (Bubeneč), Písecká brána (Hradčany), Klubovna (Dejvice) a Kaštan (Břevnov). To je základ kulturního života Prahy 6.

 • dotační programy Kultura, Sport a Aktivní Šestka s dlouhodobě navýšenými rozpočty – transparentní, spravedlivé a předvídatelné nástroje podpory a sportu v Praze 6
 • Farmářské trhy na Kulaťáku, Čarodějnice na Ladronce, Festival Ambasád, Dejvické hudební léto, Hanspaulský hudební festival, Opera v Šárce, Den Prahy 6, Ladronkafest, Vánoce a Velikonoce v Praze 6, Duše a dušičky a další tradiční akce
 • podpořili jsme nová kina (Dlabačov, dvě letní kina) a budeme podporovat další
 • profesionálně zmapujeme kulturní potřeby obyvatel a zpracujeme střednědobou strategii rozvoje kultury a volnočasových aktivit na Praze 6
 • v tomto čtyřletém období zrekonstruujeme Klub Kaštan v Břevnově a zřídíme zázemí pro Břevnovské farmářské trhy
 • přesune se sídlo Památníku národního písemnictví do zrekonstruované Petschkovy vily v Pelléově ulice v Bubenči v roce 2019 jako nový kulturní impuls Prahy 6
 • pokračují naše projekty kluziště na Kulaťáku a běžecká stopa u obory Hvězda pro zimní sportování v Praze 6
 • zajistit dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (další rozšíření workoutových prvků na hřištích, budování, resp. revitalizace sportovních „plácků“ v pojetí, které nebude zatěžovat okolí, podpora běžeckých škol a dalších aktivit pro „příchozí“
 • rozumně využívat pro veřejné sportování jak Ladronku, tak i další zelené plochy na území MČ (Džbán, předpolí Hvězdy atd.)
 • navýšit zdroje na podporu volnočasových organizací a sportovních klubů, které se věnují práci s dětmi a mládeží, ze současných 4 mil. Kč na 6 mil. Kč/rok
 • podílet se na spolufinancování revitalizace infrastruktury zdejších klubů a spolků
 • rozvíjet projekt elektronických voucherů pro další aktivity a věkové skupiny
 • v součinnosti s hlavním městem Prahou vybudovat na území Prahy 6 alespoň 2 víceúčelové sportovní haly pro tréninkové i závodní účely
zpět na témata
8. Školství a vzdělávání

V Praze 6 mámě tři prestižní gymnázia: Keplerovo, Nad Alejí a Arabská. Základní školy v Praze 6 mají velmi pestré vzdělávací programy (montessori, waldorfský, bilingvní atd.), dávají velký důraz na jazykovou vzdělanost a kapacitně dosud stačily pojmout populační vlnu školáků. V příštích čtyřech letech rozšíříme kapacity o nutných dalších 500 míst především půdními vestavbami v Bubenči a Dejvicích, které jsme již připravili. Také rozšíříme o 500 míst kapacitu mateřských škol, aby se dostalo na všechny tříleté děti s trvalým pobytem v Praze 6 včetně těch, které dosáhnou tří roků až po začátku školního roku.

 • školy Prahy 6: jednota v rozmanitosti, pestrá nabídka (montessori, waldorfské, bilingvní), důraz na alespoň dva cizí jazyky a výrazné zaměření na 2. stupni (matematické, výtvarné, sportovní, jazykové…)
 • podpora ředitelů a učitelů ZŠ ve využívání moderních vzdělávacích metod (např. možnost volby výuky matematiky Hejného metodou, program Začít spolu apod.)
 • zkvalitnění výuky na druhém stupni základních škol a zastavení masivního odlivu žáků na víceletá gymnázia mimo území Prahy 6
 • 500 plus 500 míst ve školách a školkách do roku 2023, každé tříleté dítě ve školce
 • zpřehledníme pro rodiče zápisy do škol a školek
 • každý školák ve své spádové škole, větší komfort pro vyučující i žáky
 • stavba ZŠ a MŠ v ulici Na Kocínce při ZŠ Bílá (200 míst ZŠ plus 50 míst MŠ), půdní vestavby v ZŠ nám. Svobody 2 (125 míst), Emy Destinnové (50 míst plus rozšířené zázemí)a Jana Amose Komenského, rozšíření a přestavba MŠ Vokovická, přístavby k MŠ Červený vrch a MŠ Janákova atd. částečně hrazené z prostředků EU
 • projekt Otevřený svět (ve spolupráci s Letištěm Václava Havla) na trvalou podporu jazykové vzdělanosti v základních školách, projekt Příběhy našich sousedů (ve spolupráci s Post Bellum) na podporu znalosti moderních dějin 20. století
 • rozvoj spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti v projektu „Kampus Dejvice“
 • školní hřiště otevřeme ve volných hodinách veřejnosti, školní areály budou sloužit i jako komunitní centra
zpět na témata
9. Životní prostředí, životní styl, pořádek, úklid, bezpečnost

Praha 6 jako rozlohou největší, nejzelenější, udržovaná a bezpečná městská část – takový je současný standard, který budeme udržovat a rozvíjet.

 • stromové aleje zpátky do ulic Bubenče a Dejvic (skutečné, nikoli ty v květináčích)
 • strategie proti zahřívání města: rybníky, potoky, vertikální zahrady, projekty zadržování dešťové vody v obecních nemovitostech
 • dotační programy na zeleň do vnitrobloků a školních zahrad, motivace obyvatel přilehlých domů k vlastní péči o zeleň symbolickými nájmy pozemků a příspěvkem na údržbu
 • obora Hvězda s povoleným vjezdem kol, ale bez Segwayů a elektrických koloběžek, Ladronka bez hlučných, komerčních akcí
 • vlídná městská policie, bezpečné cesty do školy
 • přístupné toalety v restauracích a kavárnách v majetku Prahy 6
zpět na témata
10. Stopy minulosti v současnosti

Sochy a památníky patří do města, nejsou jen připomínkou slavných osob či událostí, ale i ozdobou. Praha 6 je protkána vojenskou historií všech dob. V Praze 6 začíná Poutní cesta do Hájku, Prahou 6 se táhne pás Mariánských hradeb (Písecká brána), tato dědictví pojďme vnímat a citlivě dotvářet.

 • Vějíř Žofie Chotkové – vodní dílo u Písecké brány na Hradčanech včetně úpravy předpolí (2019)
 • socha Marie Terezie v parku pod Mariánskými hradbami na Hradčanech (2019)
 • nová Plečnikova alej v ulici U Prašného mostu (2020)
 • park Petra Šabacha před Husovým sborem v Dejvicích (u koní, 2018)
 • rehabilitace mohyly bitvy na Bílé hoře k 400. výročí (v roce 2020)
 • pamětní desky významným osobnostem, další modré dodatkové tabulky ke jménům ulic Prahy 6
 • poutní cesta do Hájku – obnova kaplí
zpět na témata
10 věcí,
o které se postaráme...
 1. Budeme transparentně a odpovědně zacházet s vašimi penězi.
 2. Dostanete každé dítě do školky i školy.
 3. Radnice nebude úřadem, ale vaším servisem.
 4. Nebudeme tolerovat hazard.
 5. Zaparkujete tady!
 6. Podpoříme živou kulturu a přirozená centra společenského života.
 7. Nebudeme zapomínat na staré a dlouhodobě nemocné.
 8. Developeři budou muset dodržovat jasná pravidla a zákony.
 9. Nebudeme zapomínat na odlehlejší části Prahy 6.
 10. Budeme tu spolu nejen bydlet, ale také žít!
Splněno!
 • zřízeno oddělení kultury Úřadu Městské části Praha 6
 • spuštěn transparentní dotační program na podporu kulturního života v Praze 6; dotační program "Kultura" navýšen (ze 400 tis. Kč v roce 2014, 2,4 mil. Kč v roce 2015 a 4 mil. Kč v roce 2016 na 6 mil. Kč v roce 2017)
 • podpora navýšení dotace divadlu Semafor z HLMP (ze 4,9 mil. v roce 2015 a 7,2 mil. v roce 2016 na 7,5 mil. Kč v roce 2017)
 • spuštěn program na obnovení art kina Dlabačov v Břevnově s podporou Prahy 6
 • založena tradice "Večerů s Prahou 6" Dejvická LIVE (jednou měsíčně v divadle Semafor)
 • založena tradice Festivalu ambasád FOOD and CULTURE (květen)
 • dokončen přírodní amfiteátr na Hanspaulce (s přispěním evropské dotace)
 • zajištěno vícezdrojové financování „Opery v Šárce“ (příspěvek Prahy 6 - 1,3 mil. Kč v roce 2014, 1,2 mil. Kč v roce 2015, 900 tis. Kč v roce 2016 a 700 tis. Kč v roce 2017; spolufinancování Ministerstvo kultury, HLMP, pražské společnosti)
 • oživení Kampusu Dejvice (podepsáno Memorandum o společném zájmu mezi Prahou 6 a ČVUT, VŠCHT, NTK, UK a ÚOCHB AV ČR, zřízena pracovní skupina pro Kampus Dejvice)
 • pokračují oblíbené farmářské trhy, tentokrát však i s profitem pro rozpočet Prahy 6 (750 tis. Kč + DPH/rok); smlouva s provozovatelem prodloužena o 5 let
 • zajištěna nová grafika i obsah časopisu Šestka včetně kvalitnější distribuce
 • přijata závazná pravidla pro vydávání Šestky posilující prostor pro názory opozice, vyváženost a objektivitu
 • zahájen pravidelný dialog se spolky Prahy 6 (pravidelná setkávání, k dispozici jedna stranu v měsíčníku Šestka)
 • navýšeny prostředky na odměny ředitelů základních škol (3 miliony ročně) a ředitelek MŠ (2 miliony ročně), školních psychologů (1,3 milionu ročně), správců počítačových sítí a hřišť (3 miliony ročně) a recepčních (1,5 milionu ročně)
 • příprava navyšování kapacity pro žáky MŠ a ZŠ (příprava půdní vestavby na ZŠ Antonína Čermáka a navýšení kapacit o 125 žáků, stavby MŠ Mezi domy - 48 dětí, přestavby MŠ Vokovická - navýšení kapacit ze 72 na 96 dětí, střechy na ZŠ nám. Svobody a Emy Destinnové připraveny na půdní vestavby v blízké budoucnosti)
 • spuštěn projekt participačního rozpočtování „Mám nápad pro Šestku“ (5 mil. Kč v roce 2017)
 • zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu od roku 2015
 • zveřejňování platů (včetně odměn) radních, tajemníka úřadu a vedoucích odborů od roku 2015
 • zveřejňování odměn zastupitelů a členů komisí RMČ a výborů ZMČ od roku 2015
 • otestován provoz letního kina v parku Maxe van der Stoela, vítězného projektu "Mám nápad pro Šestku" (1300 diváků na projekci filmu Po strništi bos)
 • rozběhnut další ročník projektu "Nápad pro Šestku II"
 • připraven projekt "500 plus 500" k navýšení kapacit mateřských a základních škol o 1000 míst do roku 2022 na základě novely školského zákona
 • do rekonstrukcí škol a jejich zařízení investováno v letech 2014 - 2018 cca 400 milionů korun
 • osazeny pamětní desky režisérovi Františku Vláčilovi,‎ zpěvačce Evě Olmerové, architektovi Janu Kaplickému, válečným hrdinům Karlu Lukasovi a Františku Fajtlovi, politikovi Ladislavu Karlovi Feierabendovi a hrdince válečného odboje Boženě Kropáčkové
 • připraveny velké společenské projekty Osvobození 70 (2015), Pocta Václavu Havlovi (2016) a Rok české státnosti (2018)
 • zorganizovány veřejná setkání a anketa k budoucímu využití bývalé nádražní budovy Praha-Bubeneč, kterou Praha 6 získá do správy od HLMP
 • založen městský žákovský parlament (doporučil přejmenovat ZŠ Petřiny - jih na ZŠ Věry Čáslavské a pojmenovat v Dejvicích park Petra Šabacha)
 • zveřejňována všechna hlasování zastupitelstva, a to jmenovitě a v otevřených datech
 • vybudováno ledové kluziště a letní oddechová plocha (Pláž č. 6) na Vítězném náměstí nebo běžkařská dráha na Vypichu za finanční účasti hl. m. Prahy, postaveny tři nová workoutová hřiště
 • navýšeny dotace na sport a volný čas z 1 mil. Kč na 10 mil. Kč
 • spuštěny nové dotační programy v oblasti sportu a volného času (Sport a volný čas na Šestce, Senior & handicap sport, Aktivní Šestka)
 • spuštěn projekt Aktivní město na podporu dětí navštěvujících volnočasové kroužky
 • organizovány pravidelné sportovní a volnočasové akce (Čarodějnice na Ladronce, Ladronkafest, Duše a dušičky ve Hvězdě, Kašpárkohraní)

 
Vaše náměty na zlepšení života na Praze 6
 
Zavřít
 
Zavřít